Participation of Azerbaijan at IMOAzerbaijan has participated 22 times at the IMO and its team members gained 0 gold, 8 silver and 26 bronze medals.

  To look for a particular contestant in the database, enter (a part of) his/her name.IMO92 Ranking: 64/64
AZE1 A.C. Achmedov      7  1  0  1  0  1  10 H. mention
Total:1 member 7  1  0  1  0  1  10 G:0, S:0, B:0

IMO93 Ranking: 52/73
AZE1 Ahmadov Anar Sahiboglu      6  2  0  6  4  0  18 Bronze Medal
AZE2 Memmedov Namiq Veliagaoglu      0  0  0  4  0  0  4  
AZE4 Rahim Huseynov Isakoglu      0  2  1  3  1  1  8  
AZE5 Eminnagiyev Xag Zahidoglu      0  0  0  0  0  1  1  
AZE6 Memmedov Bayram Nizamioglu      1  0  1  0  0  0  2  
Total:5 members 7  4  2 13 5  2  33 G:0, S:0, B:1

IMO95 Ranking: 64/73
AZE1 Coshkar Couseinov      1  6  0  1  0  0  8  
AZE2 Raif Rustamov      0  7  1  5  1  0  14 H. mention
AZE3 Seidli Elnur      2  0  0  6  0  0  8  
Total:3 members 3 13 1 12 1  0  30 G:0, S:0, B:0

IMO96 Ranking: 58/75
AZE1 Raif Rustamov      2  -  1  2  0  0  5  
AZE2 Goshgar Guseynov      -  3  0  1  1  0  5  
AZE3 Andrey Turovskiy      0  -  1  7  0  0  8 H. mention
AZE4 Perviz Hajiyev      1  -  1  1  0  0  3  
AZE5 Namig Guliyev      2  1  1  0  -  0  4  
AZE6 Aydin Aliyev      1  -  1  0  -  0  2  
Total:6 members 6  4  5 11 1  0  27 G:0, S:0, B:0

IMO97 Ranking: 55/82
AZE1 Jagoub Aliev      3  0  0  1  3  0  7  
AZE2 Perviz Gadjiev      0  0  0  3  3  0  6  
AZE3 Natik Mustafaev      1  0  0  1  1  0  3  
AZE4 Tariel Muradov      3  7  0  1  3  0  14 H. mention
AZE5 Andrey Turovsky      1  1  0  2  0  0  4  
AZE6 Namig Guliev      4  7  3  1  7  0  22 Bronze Medal
Total:6 members1215 3  9 17 0  56 G:0, S:0, B:1

IMO98 Ranking: 54/76
AZE1 Azad Namazov      2  0  1  1  0  0  4  
AZE2 Namig Kouliyev      2  0  1  7  0  0  10 H. mention
AZE3 Farhad Kouliyev      0  0  1  3  2  0  6  
AZE4 Tale Orudjov      2  0  1  6  7  0  16 Bronze Medal
AZE5 Shahin Teymur Khanli      4  0  1  0  -  0  5  
Total:5 members10 0  5 17 9  0  41 G:0, S:0, B:1

IMO99 Ranking: 66/81
AZE1 Taleh Orucov      1  1  0  2  0  0  4  
AZE2 Namig Kouliyev      2  6  0  3  0  3  14 Bronze Medal
AZE3 Islam Rizvanoglu      0  0  0  1  1  1  3  
AZE4 Elcin Bagirov      0  0  0  2  0  1  3  
AZE5 Nazim Balayev      1  0  1  2  0  1  5  
AZE6 Farhad Guliyev      2  0  1  0  1  1  5  
Total:6 members 6  7  2 10 2  7  34 G:0, S:0, B:1

IMO00 Ranking: 64/82
AZE1 Elcin Bagirov      2  5  0  1  0  0  8  
AZE2 Nazim Balayev      0  7  0  0  0  0  7 H. mention
AZE3 Kamran Mamedov      7  1  0  0  2  0  10 H. mention
AZE4 Fuad Melikov      0  1  0  2  0  0  3  
AZE5 Aydin Shukurov      2  1  0  0  0  0  3  
AZE6 Rajab Agabeyzada      0  1  0  0  0  0  1  
Total:6 members1116 0  3  2  0  32 G:0, S:0, B:0

IMO01 Ranking: 73/83
AZE1 Fuad Gakharamanov      0  0  0  0  1  0  1  
AZE2 Fuad Malikov      1  7  0  0  7  0  15 Bronze Medal
AZE3 Kamran Mamadov      0  0  0  0  0  3  3  
Total:3 members 1  7  0  0  8  3  19 G:0, S:0, B:1

IMO02 Ranking: 65/84
AZE1 Chingiz Akhundov      0  6  0  7  1  0  14 Bronze Medal
AZE2 Famil Dostuev      0  0  0  4  1  0  5  
AZE3 Javid Habibov      0  0  1  7  1  0  9 H. mention
AZE4 Fuad Hamidli      0  0  0  1  1  0  2  
AZE5 Azer Karimov      0  0  0  0  1  0  1  
AZE6 Tural Sadikov      0  1  0  4  1  0  6  
Total:6 members 0  7  1 23 6  0  37 G:0, S:0, B:1

IMO03 Ranking: 40/82
AZE1 Farhad Aghayev      0  2  0  0  0  0  2  
AZE2 Javid Habibov      7  1  0  7  7  0  22 Silver Medal
AZE3 Fuad Hamidli      0  1  0  7  0  0  8 H. mention
AZE4 Tavakgul Mehraliyev      2  0  0  7  0  0  9 H. mention
AZE5 Khayal Musayev      0  5  0  7  0  0  12 H. mention
AZE6 Tural Sadigov      2  3  0  7  1  0  13 Bronze Medal
Total:6 members1112 0 35 8  0  66 G:0, S:1, B:1

IMO04 Ranking: 47/85
AZE1 Tural Amirov      6  1  0  4  0  0  11  
AZE2 Khayal Musayev      3  3  0  4  0  2  12  
AZE3 Javid Habibov      4  5  0  7  7  1  24 Silver Medal
AZE4 Farhad Aghayev      0  4  0  6  0  0  10  
AZE5 Tavakgul Mehraliyev      6  2  0  0  0  0  8  
AZE6 Khalil Nasirov      6  1  0  0  0  0  7  
Total:6 members2516 0 21 7  3  72 G:0, S:1, B:0

IMO05 Ranking: 49/91
AZE1 Tural Amirov      5  7  0  7  0  0  19 Bronze Medal
AZE2 Farhad Aghayev      0  7  0  7  0  1  15 Bronze Medal
AZE3 Khalil Nasirov      0  1  0  7  0  0  8 H. mention
AZE4 Asgar Javadov      0  0  0  1  0  0  1  
AZE5 Jafar Jafarov      1  0  0  7  0  0  8 H. mention
AZE6 Tarlan Nazarov      7  0  0  1  0  0  8 H. mention
Total:6 members1315 0 30 0  1  59 G:0, S:0, B:2

IMO06 Ranking: 48/90
AZE1 Tarlan Nazarov      3  0  0  7  0  0  10 H. mention
AZE2 Latif Eyvazli      7  0  0  7  0  0  14 H. mention
AZE3 Khalil Nasirov      7  1  0  7  0  0  15 Bronze Medal
AZE4 Jafar Jafarov      7  0  1  7  7  0  22 Silver Medal
AZE5 Aykhan Isgandarov      0  0  0  7  0  0  7 H. mention
AZE6 Jafar Jafarov      0  0  1  7  1  0  9 H. mention
Total:6 members24 1  2 42 8  0  77 G:0, S:1, B:1

IMO07 Ranking: 52/94
AZE1 Jafar Jafarov      4  7  0  6  3  0  20 Bronze Medal
AZE2 Ruslan Muslumov      0  7  0  7  2  0  16 Bronze Medal
AZE3 Elyar Gulamhuseynli      0  7  0  7  0  0  14 Bronze Medal
AZE4 Parvin Mirzazada      1  7  0  2  1  0  11 H. mention
AZE5 Sarkhan Badirli      0  1  0  0  0  0  1  
AZE6 Ilgar Ramazanli      0  0  0  6  1  0  7  
Total:6 members 5 29 0 28 7  0  69 G:0, S:0, B:3

IMO08 Ranking: 48/97
AZE1 Ruslan Muslumov      5  4  0  7  0  0  16 Bronze Medal
AZE2 Elyar Gulamhuseynli      5  7  0  4  0  0  16 Bronze Medal
AZE3 Sarkhan Badirli      5  5  0  7  2  0  19 Bronze Medal
AZE4 Farid Mammadov      6  1  0  4  0  0  11  
AZE5 Zulfu Aslanli      0  0  0  4  0  0  4  
AZE6 Shahriyar Garaloglu      4  0  0  4  0  0  8  
Total:6 members2517 0 30 2  0  74 G:0, S:0, B:3

IMO09 Ranking: 36/104
AZE Elvin Aliyev      7  0  0  5  0  0  12 H. mention
AZE Zulfu Aslanli      1  1  0  0  0  0  2  
AZE Emil Jafarli      2  7  0  7  0  0  16 Bronze Medal
AZE Ilgar Ramazanli      7  2  0  6  7  0  22 Bronze Medal
AZE Subhan Rustamli      0  7  0  6  0  0  13 H. mention
AZE Altun Shukurlu      7  7  0  5  7  0  26 Silver Medal
Total:6 members2424 0 2914 0  91 G:0, S:1, B:2

IMO10 Ranking: 28/96
AZE Naib Baghirov      2  2  0  7  0  0  11 H. mention
AZE Emil Jafarli      6  7  0  7  0  0  20 Bronze Medal
AZE Kanan Malikov      7  7  0  7  0  0  21 Silver Medal
AZE Elshad Mustafayev      7  7  0  7  0  0  21 Silver Medal
AZE Subhan Rustamli      1  7  0  7  0  0  15 Bronze Medal
AZE Altun Shukurlu      6  7  0  7  1  0  21 Silver Medal
Total:6 members2937 0 42 1  0  109 G:0, S:3, B:2

IMO11 Ranking: 67/101
AZE1 Altun Shukurlu      3  0  7  1  6  1  18 Bronze Medal
AZE2 Elshad Mustafayev      5  0  7  7  7  1  27 Silver Medal
AZE3 Hasan Hasanzade      2  0  0  0  0  1  3  
AZE4 Miragha Gafarzada      7  0  0  0  0  0  7 H. mention
AZE5 Naib Baghirov      2  0  0  0  0  1  3  
AZE6 Gunduz Salimli      2  0  0  0  1  0  3  
Total:6 members21 0 14 8 14 4  61 G:0, S:1, B:1

IMO12 Ranking: 61/100
AZE Izmir Aliyev      7  7  0  1  1  0  16 Bronze Medal
AZE Hasan Hasanzade      7  0  0  7  0  0  14 Bronze Medal
AZE Suleyman Hasanzade      2  0  0  2  0  0  4  
AZE Shahin Huseynli      7  0  0  2  0  0  9 H. mention
AZE Mehdi Maharramov      4  0  0  2  0  0  6  
AZE Farid Verdiyev      7  1  0  2  0  1  11 H. mention
Total:6 members34 8  0 16 1  1  60 G:0, S:0, B:2

IMO13 Ranking: 52/97
AZE1 Hasan Hasanzade      7  0  6  7  1  0  21 Bronze Medal
AZE2 Suleyman Hasanzade      7  0  0  7  0  0  14 H. mention
AZE3 Isa Bayramaov      1  0  0  4  1  0  6  
AZE4 Mustafa Abdullayev      7  0  0  0  0  0  7 H. mention
AZE5 Mehdi Maharramov      7  2  0  7  1  0  17 Bronze Medal
AZE6 Farid Verdiyev      0  0  1  7  0  0  8 H. mention
Total:6 members29 2  7 32 3  0  73 G:0, S:0, B:2

IMO14 Ranking: 61/101
AZE1 Hasanli Farid      0  0  0  7  0  0  7 H. mention
AZE2 Ismat Aghayev      7  0  0  7  0  0  14 H. mention
AZE3 Isa Bayramov      3  0  0  7  0  0  10 H. mention
AZE4 Mustafa Abdullayev      7  0  0  7  0  0  14 H. mention
AZE5 Mehdi Maharramov      7  0  0  7  0  0  14 H. mention
AZE6 Farman Dumanov      7  0  0  7  2  0  16 Bronze Medal
Total:6 members31 0  0 42 2  0  75 G:0, S:0, B:1


2005-2018 IMOmath.com | imomath"at"gmail.com | Math rendered by MathJax
Home | Olympiads | Book | Training | IMO Results | Forum | Links | About | Contact us