Participation of Poland at IMOPoland has participated 54 times at the IMO and its team members gained 26 gold, 70 silver and 123 bronze medals.

  To look for a particular contestant in the database, enter (a part of) his/her name.IMO59 Ranking: 5/7
POL ?                        25  
POL ?                        20  
POL ?                        19  
POL ?                        18  
POL ?                        16  
POL ?                        11  
POL ?                        8  
POL ?                        5  
Total:8 members 0  0  0  0  0  0  122 G:0, S:0, B:0

IMO61 Ranking: 2/6
POL Mikołaj Jagiełka      0  0  0  0  0  0  0  
POL Andrzej Jeśmanowicz      0  0  0  0  0  0  0  
POL Jerzy Jurkiewicz      0  0  0  0  0  0  0  
POL Marcin Kuczma      0  0  0  0  0  0  0  
POL Marian Osiewicz      0  0  0  0  0  0  0  
POL Andrzej Skowron      0  0  0  0  0  0  0  
POL Maciej Skwarczyński                        39 Gold Medal
POL Stanisław Spież      0  0  0  0  0  0  0  
Total:8 members 0  0  0  0  0  0  203 G:1, S:0, B:0

IMO62 Ranking: 4/7
POL Paweł Gabryjańczyk                        20  
POL Ewa Hensz                        30 Bronze Medal
POL Marcin Kuczma                        39 Silver Medal
POL Jan Rempała                        32 Bronze Medal
POL Jerzy Sztachelski                        11  
POL Paweł Urbański                        19  
POL Jacek Wołejszo                        33 Bronze Medal
POL Jan Żytkow                        28  
Total:8 members 0  0  0  0  0  0  212 G:0, S:1, B:3

IMO63 Ranking: 8/8
POL Cezary Ferens                        20  
POL Jacek Gancarzewicz                        19  
POL Marian Grudnicki                        14  
POL Jerzy Jurkiewicz                        16  
POL Marian Orłowski                        7  
POL Andrzej Szankowski                        14  
POL Henryk Toruńczyk                        21 Bronze Medal
POL Bronisław Wajnryb                        23 Bronze Medal
Total:8 members 0  0  0  0  0  0  134 G:0, S:0, B:2

IMO64 Ranking: 4/9
POL Tadeusz Figiel                        39 Gold Medal
POL Jerzy Gajewski                        1  
POL Henryk Hecht                        26  
POL Krzysztof Nowiński                        30 Bronze Medal
POL Marian Orłowski                        31 Silver Medal
POL Wojciech Patkaniowski                        30 Bronze Medal
POL Zbigniew Słodkowski                        28 Bronze Medal
POL Bronisław Wajnryb                        24  
Total:8 members 0  0  0  0  0  0  209 G:1, S:1, B:3

IMO65 Ranking: 4/10
POL Tadeusz Figiel      3  3  8  6  6  0  26 Bronze Medal
POL Zenon Fortuna      3  6  7  6  7  0  29 Bronze Medal
POL Henryk Iwaniec      2  0  1  6  0  0  9  
POL Tadeusz Iwaniec      4  2  1  2  7  3  19 H. mention
POL Ewa Ligocka      4  1  0  6  5  0  16  
POL Michał Misiurewicz      4  1  8  6  7  3  29 Bronze Medal
POL Krzysztof Nowiński      4  6  8  6  6  2  32 Silver Medal
POL Andrzej Zarach      4  6  0  6  2  0  18  
Total:8 members2825334440 8  178 G:0, S:1, B:3

IMO66 Ranking: 4/9
POL Tadeusz Figiel                        38 Silver Medal
POL Zenon Fortuna                        36 Silver Medal
POL Henryk Iwaniec                        35 Silver Medal
POL Tadeusz Iwaniec                        36 Silver Medal
POL Janusz Kaniewski                        26  
POL Jacek Litwin                        33 Bronze Medal
POL Michał Misiurewicz                        40 Gold Medal
POL Zygmunt Ratajczyk                        25  
Total:8 members 0  0  0  0  0  0  269 G:1, S:4, B:1

IMO67 Ranking: 11/13
POL Stanisław Łojasiewicz                        22 Bronze Medal
POL Krzysztof Apt      0  0  0  0  0  0  0  
POL Bogdan Cichocki      0  0  0  0  0  0  0  
POL Stanisław Krajewski      0  0  0  0  0  0  0  
POL Edmund Ryszard Puczyłowski      0  0  0  0  0  0  0  
POL Tadeusz Radzik      0  0  0  0  0  0  0  
POL Zygmunt Ratajczak      0  0  0  0  0  0  0  
POL Leon Rubinstein      0  0  0  0  0  0  0  
Total:8 members 0  0  0  0  0  0  101 G:0, S:0, B:1

IMO68 Ranking: 5/12
POL Jerzy Dydak                        40 Gold Medal
POL Tadeusz Liszka                        37 Silver Medal
POL Ryszard Nest                        34 Silver Medal
POL Henryk Petryk                        28 Bronze Medal
POL Feliks Przytycki                        29 Bronze Medal
POL Bolesław Szymański                        39 Gold Medal
POL Jan Śliwa                        35 Silver Medal
POL Wiesław Zięba                        20  
Total:8 members 0  0  0  0  0  0  262 G:2, S:3, B:2

IMO69 Ranking: 10/14
POL Jerzy Dydak      5  7  6  1  7  8  34 Silver Medal
POL Jerzy Garyga      0  3  4  0  0  0  7  
POL Mariusz Koras      0  7  2  6  3  0  18 H. mention
POL Wojciech Kucharz      0  4  2  0  1  2  9  
POL Krystyna Parczyk      5  1  7  1  4  2  20 H. mention
POL Aleksander Rusiecki      0  0  7  0  3  0  10 H. mention
POL Andrzej Ruszczyński      0  0  7  0  5  1  13 H. mention
POL Edward Szafraniec      1  0  5  0  1  1  8  
Total:8 members 0  0  0  0  0  0  119 G:0, S:1, B:0

IMO70 Ranking: 10/13
POL Tomasz Gólczewski                           
POL Jerzy Morawski                           
POL Wojciech Niemiro                           
POL Józef Przytycki                           
POL Władysław Pudło                           
POL Aleksander Rusiecki                           
POL Stanisław Szarek                           
POL Marek Zakrzewski                        19 Bronze Medal
Total:8 members 0  0  0  0  0  0  105 G:0, S:0, B:1

IMO71 Ranking: 4/15
POL Grzegorz Andrzejczak                        6  
POL Roger Krupiński                        9  
POL Ryszard Krupiński                        4  
POL Zdzisław Otwinowski                        17 Bronze Medal
POL Józef Przytycki                        18 Bronze Medal
POL Stanisław Szarek                        38 Gold Medal
POL Paweł Traczyk                        11 Bronze Medal
POL Aleksander Ustaszewski                        15 Bronze Medal
Total:8 members 0  0  0  0  0  0  118 G:1, S:0, B:4

IMO72 Ranking: 6/14
POL Grzegorz Andrzejczak                        40 Gold Medal
POL Hanna Garyga                        11  
POL Ewa Jemielity                        15  
POL Maciej Lewenstein                        8  
POL Józef Przytycki                        15  
POL Stanisław Jerzy Szarek                        37 Silver Medal
POL Paweł Traczyk                        25 Bronze Medal
POL Aleksander Ustaszewski                        9  
Total:8 members 0  0  0  0  0  0  160 G:1, S:1, B:1

IMO73 Ranking: 4/16
POL Grzegorz Andrzejczak                        30 Silver Medal
POL Wojciech Banaszczyk                          Bronze Medal
POL Piotr Berman                        31 Silver Medal
POL Włodzimierz Jakobsche                           
POL Maciej Lewenstein                          Bronze Medal
POL Adam Smólski                          Bronze Medal
POL Andrzej Strojnowski                           
POL Jerzy Weyman                          Bronze Medal
Total: members 0  0  0  0  0  0  174 G:0, S:2, B:4

IMO74 Ranking: 14/18
POL Wiesław Bek      5  6  0  6  0  7  24 Bronze Medal
POL Andrzej Borzyszkowski      5  2  0  6  2  1  16  
POL Jan Dereziński      5  0  8  3  0  0  16  
POL Marek Lewkowicz      5  6  0  6  0  0  17  
POL Ireneusz Maciaszczyk      5  6  1  4  1  1  18  
POL Piotr Syryczyński      5  0  1  6  0  0  12  
POL Andrzej Turski      5  5  0  6  7  0  23 Bronze Medal
POL Jan Węgrzyn      5  6  1  0  0  0  12  
Total:8 members4031113710 9  138 G:0, S:0, B:2

IMO75 Ranking: 14/17
POL Stanisław Błeszyński                           
POL Krzysztof Burdzy                           
POL Włodzimierz Danielewski                           
POL Jan Dereziński                           
POL Jacek Dubikajtis                           
POL Jerzy Nehring                           
POL Piotr Syryczyński                        27 Bronze Medal
POL Jerzy Tarasiuk                        33 Silver Medal
Total:8 members 0  0  0  0  0  0  124 G:0, S:1, B:1

IMO76 Ranking: 9/18
POL1 Krzysztof Ciesielski      0  0  1  6  0  6  13  
POL2 Jerzy Grzybowski      0  5  0  6  0  7  18 Bronze Medal
POL3 Andrzej Huczyński      5  0  0  6  0  7  18 Bronze Medal
POL4 Dariusz Janecki      5  0  1  2  0  6  14  
POL5 Adam Parusiński      5  3  0  5  0  7  20 Bronze Medal
POL6 Janusz Pawlikowski      5  7  1  6  0  0  19 Bronze Medal
POL7 Jan Wehr      0  0  6  6  0  7  19 Bronze Medal
POL8 Jerzy Wojciechowski      5  0  1  5  0  6  17 Bronze Medal
Total:8 members25151042 0 46 138 G:0, S:0, B:6

IMO77 Ranking: 11/21
POL1 Jerzy Grzybowski                        36 Gold Medal
POL2 Jerzy Hosza                        12  
POL3 Witold Marciszewski                        9  
POL4 Andrzej Nędzusiak                        22 Bronze Medal
POL5 Adam Parusiński                        24 Silver Medal
POL6 Jerzy Sawa                        12  
POL7 Marek Trippenbach                        18 Bronze Medal
POL8 Jan Wehr                        24 Silver Medal
Total:8 members 0  0  0  0  0  0  157 G:1, S:2, B:2

IMO78 Ranking: 12/17
POL Krzysztof Błajek                        18  
POL Paweł Domański                        22 Bronze Medal
POL Janusz Morajda                        14  
POL Ludomir Newelski                        18  
POL Andrzej Nędzusiak                        23 Bronze Medal
POL Jerzy Sawa                        21  
POL Jerzy Wojciechowski                        19  
POL Jarosław Wróblewski                        21  
Total:8 members3618262648 2  156 G:0, S:0, B:2

IMO79 Ranking: 10/23
POL Jan Cieśliński                        13  
POL Włodzimierz Jelonek                        9  
POL Zbigniew Jelonek                        8  
POL Ludomir Newelski                        24 Bronze Medal
POL Piotr Podleś                        23 Bronze Medal
POL Piotr Szafrański                        29 Silver Medal
POL Witold Szczechla                        29 Silver Medal
POL Jarosław Wróblewski                        27 Bronze Medal
Total:8 members 1 2828481936 160 G:0, S:2, B:3

IMO81 Ranking: 6/27
POL1 Witold Biedrzycki                        35 Silver Medal
POL2 Jerzy Ciosłowski                        18  
POL3 Tomasz Hrycak                        41 Gold Medal
POL4 Roman Kapuściński                        36 Silver Medal
POL5 Izabella Łaba                        24  
POL6 Aleksander Maliszewski                        28 Bronze Medal
POL7 Jarosław Świątek                        35 Silver Medal
POL8 Jarosław Wróblewski                        42 Gold Medal
Total:8 members385122504949 259 G:2, S:3, B:1

IMO82 Ranking: 13/30
POL1 Tomasz Hrycak      7  2  7  7  7  0  30 Silver Medal
POL2 Cezary Juszczak      7  0  4  7  5  0  23 Bronze Medal
POL3 Wiktor Konstantinidis      4  0  1  4  7  0  16 H. mention
POL4 Jacek Świątkowski      7  0  2  4  7  7  27 Bronze Medal
Total:4 members25 2 142226 7  96 G:0, S:1, B:2

IMO83 Ranking: 15/32
POL1 Marek Gałecki                        13  
POL2 Tomasz Hrycak                        23 Bronze Medal
POL3 Cezary Juszczak                        21 Bronze Medal
POL4 Jerzy Marcinkowski                        22 Bronze Medal
POL5 Andrzej Resztak                        11  
POL6 Adam Sikora                        11  
Total:6 members 0  0  0  0  0  0  101 G:0, S:0, B:3

IMO84 Ranking: 11/34
POL Jarosław Włodarczyk      7  1  7  7  0  6  28 Silver Medal
POL Piotr Hajłasz      7  0  7  7  2  0  23 Bronze Medal
POL Andrzej Krzysztofowicz      5  0  5  7  7  0  24 Bronze Medal
POL Piotr Nowak-Przygodzki      7  1  7  1  4  3  23 Bronze Medal
POL Adam Strzeboński      7  0  6  0  7  2  22 Bronze Medal
POL Michał Wojciechowski      7  0  2  7  4  0  20 Bronze Medal
Total:6 members40 2 34292411 140 G:0, S:1, B:5

IMO85 Ranking: 14/38
POL Krzysztof Jeżevski      7  7  0  0  7  2  23 Silver Medal
POL Wojcieh Derkowski      7  7  1  1  4  1  21 Bronze Medal
POL Piotr Jędrzejewicz      7  7  0  1  0  4  19 Bronze Medal
POL Tadeusz Pezda      7  7  0  0  0  4  18 Bronze Medal
POL Konrad Piwakowski      5  7  0  2  0  2  16 Bronze Medal
POL Artur Gibus      0  0  0  0  0  4  4  
Total:6 members3335 1  4 1117 101 G:0, S:1, B:4

IMO86 Ranking: 17/37
POL1 Piotr Jędrzejewicz      2  7  0  0  7  7  23 Bronze Medal
POL2 Stanisław Kasjan      3  7  0  0  7  0  17 Bronze Medal
POL3 Marcin Mazur      7  0  1  0  7  0  15 H. mention
POL4 Tadeusz Pezda      7  0  0  0  6  7  20 Bronze Medal
POL5 Arkadiusz Salwa      1  7  0  0  2  0  10 H. mention
POL6 Jacek Zienkiewicz      2  0  0  0  6  0  8  
Total:6 members2221 1  0 3514 93 G:0, S:0, B:3

IMO87 Ranking: 31/42
POL1 Grzegorz Łabędski      7  7  0  7  5  0  26 Bronze Medal
POL2 Marcin Benke      0  0  0  0  7  1  8 H. mention
POL3 Krzysztof Hryniewiecki      0  7  0  7  7  0  21 Bronze Medal
Total:3 members 7 14 0 1419 1  55 G:0, S:0, B:2

IMO88 Ranking: 33/49
POL1 Grzegorz Łabędzki      0  7  1  3  0  1  12 H. mention
POL2 Rafał Latała      3  7  1  0  0  0  11 H. mention
POL3 Grzegorz Zwara      7  7  7  7  0  3  31 Silver Medal
Total:3 members1021 9 10 0  4  54 G:0, S:1, B:0

IMO89 Ranking: 12/50
POL1 Michał Furmańczyk      7  4  0  7  0  0  18 Bronze Medal
POL2 Rafał Latała      7  7  3  1  7  7  32 Silver Medal
POL3 Krzysztof Oleszkiewicz      5  4  7  5  7  7  35 Silver Medal
POL4 Łukasz Senator      0  6  0  7  7  0  20 Bronze Medal
POL5 Adam Sikora      0  2  0  7  7  6  22 Bronze Medal
POL6 Grzegorz Zwara      2  7  0  7  7  7  30 Silver Medal
Total:6 members213010343527 157 G:0, S:3, B:3

IMO90 Ranking: 21/54
POL Krzysztof Frączek      1  0  1  7  1  0  10 H. mention
POL Andrzej Kondracki      0  6  1  4  5  0  16 Bronze Medal
POL Andrzej Kosiński      0  7  3  1  2  0  13 H. mention
POL Piotr Kot      0  1  2  2  1  1  7  
POL Rams Michał      3  7  3  7  7  2  29 Silver Medal
POL Grzegorz Zwara      0  7  7  7  7  3  31 Silver Medal
Total:6 members 4 28172823 6  106 G:0, S:2, B:1

IMO91 Ranking: 15/55
POL1 Jacek Pliszka      4  4  2  0  7  4  21 Bronze Medal
POL2 Maciej Radziejewski      0  7  3  0  7  7  24 Bronze Medal
POL3 Łukasz Wiechecki      7  4  3  7  7  0  28 Bronze Medal
POL4 Janusz Zieliński      4  4  4  6  1  0  19 Bronze Medal
POL5 Krzysztof Ziemiański      5  7  3  7  7  2  31 Silver Medal
POL6 Grzegorz Zwara      7  7  3  7  7  7  38 Silver Medal
Total:6 members273318273620 161 G:0, S:2, B:4

IMO92 Ranking: 25/64
POL1 Konrad Banaszek      0  4  0  0  1  1  6  
POL2 Norbert Dojer      7  7  0  0  0  0  14 Bronze Medal
POL3 Maciej Radziejewski      0  6  7  0  0  4  17 Bronze Medal
POL4 Mikołaj Rotkiewicz      7  0  0  4  0  4  15 Bronze Medal
POL5 Mariusz Szyposzyński      7  2  0  0  1  2  12 H. mention
POL6 Łukasz Wiechecki      7  7  2  7  0  3  26 Silver Medal
Total:6 members2826 9 11 2 14 90 G:0, S:1, B:3

IMO93 Ranking: 28/73
POL1 Marcin Bortnik      7  0  7  1  4  2  21 Silver Medal
POL2 Andrzej Komisarski      0  3  0  0  3  0  6  
POL3 Piotr Korzniakow      0  2  4  2  3  5  16 Bronze Medal
POL4 Tomasz Schreiber      0  0  0  0  3  1  4  
POL5 Łukasz Wiechecki      7  1  6  3  4  2  23 Silver Medal
POL6 Leszek Winniczuk      0  0  0  7  1  0  8 H. mention
Total:6 members14 6 17131810 78 G:0, S:2, B:1

IMO94 Ranking: 13/69
POL1 Grzegorz Bobiński      7  7  7  7  7  7  42 Gold Medal
POL2 Krzysztof Krupiński      5  7  2  0  5  0  19 Bronze Medal
POL3 Konrad Patkowski      7  0  7  7  7  0  28 Bronze Medal
POL4 Tomasz Schreiber      7  7  7  7  7  7  42 Gold Medal
POL5 Jan Siwanowicz      1  2  7  2  2  7  21 Bronze Medal
POL6 Michał Śliwiński      0  7  7  0  4  0  18 H. mention
Total:6 members273037233221 170 G:2, S:0, B:3

IMO95 Ranking: 16/73
POL1 Adam Bednorz      7  0  4  7  0  7  25 Bronze Medal
POL2 Marcin Bortnik      0  0  7  7  7  7  28 Bronze Medal
POL3 Michał Goss      7  0  0  5  7  0  19 Bronze Medal
POL4 Rafał Łochowski      7  7  2  7  7  5  35 Silver Medal
POL5 Maciej Ogorzelski      7  7  4  7  1  0  26 Bronze Medal
POL6 Marcin Stefaniak      7  0  1  6  7  7  28 Bronze Medal
Total:6 members351418392926 161 G:0, S:1, B:5

IMO96 Ranking: 13/75
POL1 Bartłomiej Dyda      5  1  3  4  2  7  22 Silver Medal
POL2 Leszek Kołtuński      4  0  7  2  0  2  15 Bronze Medal
POL3 Paweł Kwiatkowski      4  7  2  0  1  3  17 Bronze Medal
POL4 Adam Osękowski      2  1  7  0  0  4  14 Bronze Medal
POL5 Marcin Stefaniak      6  0  7  7  1  6  27 Silver Medal
POL6 Piotr Zieliński      7  1  7  4  1  7  27 Silver Medal
Total:6 members28103317 5 29 122 G:0, S:3, B:3

IMO97 Ranking: 20/82
POL1 Tomasz Czajka      2  0  0  7  0  0  9 H. mention
POL2 Paulina Domagalska      2  7  0  7  6  0  22 Bronze Medal
POL3 Tomasz Elsner      2  0  1  7  3  0  13 H. mention
POL4 Grzegorz Kapustka      7  7  7  7  5  0  33 Silver Medal
POL5 Michał Stukow      1  7  1  4  4  0  17 Bronze Medal
POL6 Piotr Zieliński      5  0  7  7  7  5  31 Silver Medal
Total:6 members1921163925 5  125 G:0, S:2, B:2

IMO98 Ranking: 21/76
POL1 Tomasz Czajka      7  7  1  7  7  0  29 Silver Medal
POL2 Michał Kapustka      7  6  1  0  7  0  21 Bronze Medal
POL3 Szymon Pliś      0  7  0  4  0  0  11 H. mention
POL4 Piotr Przytycki      0  7  0  0  0  0  7 H. mention
POL5 Tomasz Sobieszek      7  0  0  6  0  0  13 H. mention
POL6 Marcin Stefaniak      7  7  2  7  7  1  31 Gold Medal
Total:6 members2834 4 2421 1  112 G:1, S:1, B:1

IMO99 Ranking: 19/81
POL1 Piotr Buciak      4  1  5  2  1  0  13 Bronze Medal
POL2 Michał Kapustka      7  0  2  0  6  2  17 Bronze Medal
POL3 Eryk Kopczyński      7  7  7  1  4  3  29 Gold Medal
POL4 Michał Matuszewski      7  0  2  5  1  0  15 Bronze Medal
POL5 Paweł Parys      7  0  0  0  6  0  13 Bronze Medal
POL6 Mikołaj Zalewski      6  1  7  2  0  1  17 Bronze Medal
Total:6 members38 9 231018 6  104 G:1, S:0, B:5

IMO00 Ranking: 32/82
POL1 Michał Adamaszek      7  7  0  2  0  0  16 Bronze Medal
POL2 Tomasz Czajka      7  7  3  7  0  0  24 Silver Medal
POL3 Lech Duraj      0  1  0  4  0  0  5  
POL4 Wojciech Czerwiński      2  0  2  1  0  0  5  
POL5 Mateusz Kwaśnicki      7  1  0  0  0  2  10 H. mention
POL6 Marcin Wojnarski      7  1  1  4  0  2  15 Bronze Medal
Total:6 members3017 6 18 0  4  75 G:0, S:1, B:2

IMO01 Ranking: 19/83
POL1 Michał Adamaszek      3  0  0  3  3  0  9  
POL2 Karol Cwalina      7  0  1  0  2  0  10 H. mention
POL3 Roman Łomowski      7  0  7  7  5  0  26 Silver Medal
POL4 Paweł Walter      7  1  7  7  7  0  29 Silver Medal
POL5 Jarosław Wrona      6  0  7  7  2  0  22 Silver Medal
POL6 Aleksander Zabłocki      4  0  0  7  0  0  11 Bronze Medal
Total:6 members34 1 223119 0  107 G:0, S:3, B:1

IMO02 Ranking: 21/84
POL1 Wojciech Czerwiński      7  6  1  7  2  0  23 Silver Medal
POL2 Michał Jóźwikowski      1  0  1  7  1  0  10 H. mention
POL3 Roman Łomowski      7  7  1  7  2  0  24 Silver Medal
POL4 Paweł Parys      7  6  1  0  1  0  15 Bronze Medal
POL5 Marcin Pilipczuk      7  7  1  3  7  0  25 Silver Medal
POL6 Jarosław Wrona      6  6  1  7  1  5  26 Silver Medal
Total:6 members3532 6 3114 5  123 G:0, S:4, B:1

IMO03 Ranking: 22/82
POL1 Kamil Duszenko      2  3  0  0  0  1  6  
POL2 Paweł Januszewski      7  7  0  7  7  0  28 Silver Medal
POL3 Michał Lasoń      2  0  0  7  0  1  10 H. mention
POL4 Marcin Pilipczuk      7  7  0  7  7  1  29 Gold Medal
POL5 Witold Rębacz      0  1  0  7  0  0  8 H. mention
POL6 Aleksander Zabłocki      7  7  0  7  0  0  21 Silver Medal
Total:6 members2525 0 3514 3  102 G:1, S:2, B:0

IMO04 Ranking: 16/85
POL1 Piotr Danilewski      7  0  1  7  0  0  15 H. mention
POL2 Kamil Duszenko      6  7  1  7  6  5  32 Gold Medal
POL3 Andrzej Grzesik      3  5  1  0  3  0  12  
POL4 Jakub Kallas      6  1  2  7  7  0  23 Bronze Medal
POL5 Mateusz Michałek      7  7  1  7  5  0  27 Silver Medal
POL6 Michał Pilipczuk      6  5  3  7  7  5  33 Gold Medal
Total:6 members3525 9 352810 142 G:2, S:1, B:1

IMO05 Ranking: 27/91
POL1 Piotr Achinger      7  2  0  2  1  0  12 Bronze Medal
POL2 Nadbor Drozd      6  1  0  0  7  0  14 Bronze Medal
POL3 Tomasz Kulczyński      7  7  0  7  0  7  28 Silver Medal
POL4 Michał Pilipczuk      1  0  7  7  7  0  22 Bronze Medal
POL5 Wojciech Śmietanka      0  7  0  2  0  6  15 Bronze Medal
POL6 Tomasz Warszawski      0  0  0  7  7  0  14 Bronze Medal
Total:6 members2117 7 252213 105 G:0, S:1, B:5

IMO06 Ranking: 11/90
POL1 Krzysztof Dorobisz      7  1  1  7  2  0  18 Bronze Medal
POL2 Marcin Dublański      7  1  0  7  1  0  16 Bronze Medal
POL3 Przemysław Mazur      7  5  7  7  3  7  36 Gold Medal
POL4 Michał Pilipczuk      7  6  0  7  7  0  27 Silver Medal
POL5 Maciej Skórski      1  0  0  7  7  0  15 Bronze Medal
POL6 Wojciech Śmietanka      7  7  1  6  0  0  21 Silver Medal
Total:6 members3620 9 4120 7  133 G:1, S:2, B:3

IMO07 Ranking: 18/94
POL1 Piotr Dobel      3  0  1  6  1  0  11  
POL2 Maciej Gawron      5  1  0  7  7  0  20 Bronze Medal
POL3 Tomasz Kobos      7  1  0  6  7  0  21 Silver Medal
POL4 Tomasz Kulczyński      7  0  0  7  2  0  16 Bronze Medal
POL5 Przemysław Mazur      7  7  1  7  7  1  30 Gold Medal
POL6 Wojciech Zaremba      7  7  1  7  2  0  24 Silver Medal
Total:6 members3616 3 4026 1  122 G:1, S:2, B:2

IMO08 Ranking: 13/97
POL1 Radoslaw Burny      7  1  0  1  6  0  15 Bronze Medal
POL2 Jacek Jendrej      7  7  7  7  7  0  35 Gold Medal
POL3 Jakub Konieczny      7  4  0  7  7  0  25 Silver Medal
POL4 Szymon Majewski      7  7  0  7  1  0  22 Silver Medal
POL5 Przemyslaw Mazur      7  7  7  7  7  0  35 Gold Medal
POL6 Karol Zebrowski      7  4  0  7  7  0  25 Silver Medal
Total:6 members4230143635 0  157 G:2, S:3, B:1

IMO09 Ranking: 25/104
POL Tomasz Kociumaka      7  7  7  1  7  0  29 Silver Medal
POL Karol Konaszynski      6  7  1  1  7  0  22 Bronze Medal
POL Jakub Ocwieja      7  7  1  7  7  0  29 Silver Medal
POL Damian Orlef      7  1  0  7  7  0  22 Bronze Medal
POL Tomasz Pawlowski      7  7  1  0  7  0  22 Bronze Medal
POL Jakub Witaszek      7  0  1  1  7  0  16 Bronze Medal
Total:6 members4129111742 0  140 G:0, S:2, B:4

IMO10 Ranking: 24/96
POL Filip Borowiec      7  7  0  7  0  0  21 Silver Medal
POL Szymon Kanonowicz      6  7  0  7  7  2  29 Gold Medal
POL Michal Miskiewicz      7  0  0  0  1  0  8 H. mention
POL Damian Orlef      7  0  0  7  0  0  14 H. mention
POL Piotr Suwara      7  7  0  7  0  7  28 Gold Medal
POL Michal Zając      7  0  1  7  1  0  16 Bronze Medal
Total:6 members4121 1 35 9  9  116 G:2, S:1, B:1

IMO11 Ranking: 15/101
POL1 Filip Borowiec      7  0  7  7  7  1  29 Gold Medal
POL2 Tomasz Cieśla      5  0  0  7  2  0  14 H. mention
POL3 Maciej Jakub Dulęba      7  0  2  7  6  1  23 Silver Medal
POL4 Teodor Jerzak      7  0  7  7  7  0  28 Gold Medal
POL5 Damian Orlef      7  1  0  7  7  0  22 Silver Medal
POL6 Wojciech Porowski      4  0  1  7  7  1  20 Bronze Medal
Total:6 members37 1 174236 3  136 G:2, S:2, B:1

IMO12 Ranking: 18/100
POL Łukasz Bożyk      7  7  0  4  0  0  18 Bronze Medal
POL Maciej Dulęba      7  7  2  2  7  0  25 Silver Medal
POL Karol Kaszuba      5  1  0  5  7  0  18 Bronze Medal
POL Igor Kotrasiński      7  0  3  4  0  0  14 Bronze Medal
POL Wojciech Nadara      7  7  5  3  3  0  25 Silver Medal
POL Michał Zając      7  0  0  7  5  0  19 Bronze Medal
Total:6 members4022102522 0  119 G:0, S:2, B:4

IMO13 Ranking: 45/97
POL1 Marcin Kostrzewa      7  2  0  0  0  0  9 H. mention
POL2 Karol Marcinkowski      1  0  0  1  0  0  2  
POL3 Konrad Jan Paluszek      0  7  0  7  0  0  14 H. mention
POL4 Kamil Rychlewicz      7  7  0  7  7  0  28 Silver Medal
POL5 Jakub Skorupski      1  0  0  7  0  0  8 H. mention
POL6 Marek Sokołowski       4  2  0  7  5  0  18 Bronze Medal
Total:6 members2018 0 2912 0  79 G:0, S:1, B:1

IMO14 Ranking: 26/101
POL1 Łukasz Bożyk      7  7  0  7  0  0  21 Bronze Medal
POL2 Jan Gwinner      6  7  0  7  0  0  20 Bronze Medal
POL3 Karol Kaszuba      7  7  4  7  7  0  32 Gold Medal
POL4 Mikołaj Leonarski      7  0  1  7  0  0  15 H. mention
POL5 Piotr Pawlak      7  7  0  7  0  0  21 Bronze Medal
POL6 Kamil Rychlewicz      7  3  0  7  1  1  19 Bronze Medal
Total:6 members4131 5 42 8  1  128 G:1, S:0, B:4


2005-2018 IMOmath.com | imomath"at"gmail.com | Math rendered by MathJax
Home | Olympiads | Book | Training | IMO Results | Forum | Links | About | Contact us