Participation of Bosnia-Herzegovina at IMOBosnia-Herzegovina has participated 22 times at the IMO and its team members gained 0 gold, 6 silver and 31 bronze medals.

  To look for a particular contestant in the database, enter (a part of) his/her name.IMO93 Ranking: 71/73
BIH1 Amila Jamak      0  0  0  1  1  0  2  
BIH2 Mak Trifković      1  7  0  0  4  0  12 Bronze Medal
Total:2 members 1  7  0  1  5  0  14 G:0, S:0, B:1

IMO94 Ranking: 61/69
BIH Tarik Muharemović      0  7  5  2  7  0  21 Bronze Medal
BIH Sinan Sinanović      0  0  7  3  3  0  13 H. mention
BIH Muharem Jakubović      2  3  0  0  0  0  5  
BIH Midhat Mujkić      0  1  0  3  0  0  4  
BIH Emica Dautbegović      0  0  0  1  0  0  1  
Total:5 members 2 1112 9 10 0  44 G:0, S:0, B:1

IMO95 Ranking: 69/73
BIH1 Katarina Blagović      1  0  0  1  0  0  2  
BIH2 Anur Hrustemović      0  0  0  0  1  0  1  
BIH3 Tarik Kabil      1  0  0  2  0  0  3  
BIH4 Vedad Pašić      0  0  0  1  0  0  1  
BIH5 Radoš Radoičić      3  0  0  2  2  0  7  
BIH6 Zenan Šabanac      2  0  0  1  1  0  4  
Total:6 members 7  0  0  7  4  0  18 G:0, S:0, B:0

IMO96 Ranking: 57/75
BIH1 Tarik Alatović      3  1  1  7  0  0  12 Bronze Medal
BIH2 Vedad Letić      0  1  1  1  1  0  4  
BIH3 Radoš Radoičić      1  1  1  1  1  2  7  
BIH4 Kerim Šuruliz      2  1  1  3  0  0  7  
Total:4 members 6  4  4 12 2  2  30 G:0, S:0, B:1

IMO97 Ranking: 62/82
BIH1 Kerim Šuruliz      1  0  0  1  7  0  9 H. mention
BIH2 Amela Prelić      0  7  0  1  1  0  9 H. mention
BIH3 Bakir Lačević      1  7  0  1  7  0  16 Bronze Medal
BIH4 Vedad Letić      1  0  0  1  0  0  2  
BIH5 Damir Hasić      0  7  1  1  0  0  9 H. mention
Total:5 members 3 21 1  5 15 0  45 G:0, S:0, B:1

IMO98 Ranking: 33/76
BIH1 Mahir Hadžić      7  0  0  0  2  0  9 H. mention
BIH2 Tarik Hadžić      7  7  0  7  7  0  28 Silver Medal
BIH3 Damir Hasić      2  1  2  2  7  0  14 Bronze Medal
BIH4 Amer Krivošija      7  0  1  0  2  0  10 H. mention
BIH5 Bakir Lačević      5  0  1  0  7  0  13 H. mention
BIH6 Vedad Letić      2  5  2  0  5  0  14 Bronze Medal
Total:6 members3013 6  9 30 0  88 G:0, S:1, B:2

IMO99 Ranking: 43/81
BIH1 Mahir Hadžić      6  1  0  3  3  0  13 Bronze Medal
BIH2 Tarik Hadžić      1  1  1  1  2  1  7  
BIH3 Damir Hasić      4  1  0  4  2  7  18 Bronze Medal
BIH4 Amer Krivošija      6  1  0  3  2  1  13 Bronze Medal
BIH5 Darko Sinanović      3  1  0  2  1  1  8  
BIH6 Emir Sirbubalo      3  0  1  1  1  0  6  
Total:6 members23 5  2 141110 65 G:0, S:0, B:3

IMO00 Ranking: 29/82
BIH1 Mahir Hadžić      7  7  0  1  2  2  19 Bronze Medal
BIH2 Damir Hasić      7  2  0  1  3  0  13 Bronze Medal
BIH3 Boris Marjanović      4  1  0  1  1  2  9  
BIH4 Filip Morić      7  3  1  1  0  7  19 Bronze Medal
BIH5 Zaim Musa      1  1  0  5  0  0  7  
BIH6 Omer Tanović      4  1  0  6  0  0  11 Bronze Medal
Total:6 members3015 1 15 6 11 78 G:0, S:0, B:4

IMO01 Ranking: 51/83
BIH1 Slavko Brdar      0  0  0  0  2  0  2  
BIH2 Mahir Hadžić      7  0  0  7  7  0  21 Silver Medal
BIH3 Mirza Hamza      3  0  1  0  2  0  6  
BIH4 Dino Oglić      0  0  0  0  2  0  2  
BIH5 Emir Sirbubalo      2  0  0  0  1  0  3  
BIH6 Vladimir Vladičić      2  1  0  7  3  0  13 Bronze Medal
Total:6 members14 1  1 1417 0  47 G:0, S:1, B:1

IMO02 Ranking: 62/84
BIH1 Slavko Brdar      6  7  0  4  1  0  18 Bronze Medal
BIH2 Emil Ilić-Georgijević      0  1  0  0  2  0  3  
BIH3 Ivana Mihajlović      0  6  0  0  1  0  7  
BIH4 Aleksandar Mlađenović      0  0  0  0  0  0  0  
BIH5 Dino Oglić      0  6  0  6  1  0  13  
BIH6 Miloš Radoičić      0  0  0  0  1  0  1  
Total:6 members 6 20 0 10 6  0  42 G:0, S:0, B:1

IMO03 Ranking: 43/82
BIH1 Nermin Hodžić      0  1  0  6  0  0  7  
BIH2 Milanka Janković      7  2  0  7  1  0  17 Bronze Medal
BIH3 Dino Oglić      2  0  0  7  1  0  10 H. mention
BIH4 Jusuf Ramić      7  2  0  7  0  0  16 Bronze Medal
BIH5 Dino Sejdinović      2  0  0  0  0  0  2  
BIH6 Emir Sokić      2  0  0  7  0  0  9 H. mention
Total:6 members20 5  0 34 2  0  61 G:0, S:0, B:2

IMO04 Ranking: 70/85
BIH1 Edin Bošković      3  0  0  0  1  0  4  
BIH2 Amna Hadžiabdić      7  1  0  3  1  0  12 H. mention
BIH3 Nermin Hodžić      6  4  0  1  1  0  12  
BIH4 Momčilo Kovač      0  0  0  0  3  1  4  
BIH5 Milenko Milićević      0  0  0  7  0  0  7 H. mention
BIH6 Aleksandar Mlađenović      0  1  0  0  0  0  1  
Total:6 members16 6  0 11 6  1  40 G:0, S:0, B:0

IMO05 Ranking: 55/91
BIH1 Edin Bošković      0  0  0  0  1  0  1  
BIH2 Momčilo Kovač      1  1  0  1  0  1  4  
BIH3 Milenko Milićević      0  1  0  1  0  0  2  
BIH4 Igor Ninković      1  1  0  7  5  0  14 Bronze Medal
BIH5 Igor Uljarević      2  7  0  7  1  0  17 Bronze Medal
BIH6 Jasna Vilić      3  0  1  7  0  0  11 H. mention
Total:6 members 7 10 1 23 7  1  49 G:0, S:0, B:2

IMO06 Ranking: 41/90
BIH1 Irfan Glogić      7  1  0  7  0  0  15 Bronze Medal
BIH2 Vedran Karahodžić      7  1  1  7  0  0  16 Bronze Medal
BIH3 Alem Memić      7  0  0  3  1  0  11 H. mention
BIH4 Jelena Radović      7  0  0  3  0  0  10 H. mention
BIH5 Harun Šiljak      0  1  0  7  0  0  8 H. mention
BIH6 Igor Uljarević      7  7  0  7  3  0  24 Silver Medal
Total:6 members3510 1 34 4  0  84 G:0, S:1, B:2

IMO07 Ranking: 52/94
BIH1 Mehmed Brkić      3  1  0  7  0  0  11 H. mention
BIH2 Irfan Glogić      0  1  0  7  0  0  8 H. mention
BIH3 Vedran Karahodžić      0  1  0  7  1  0  9 H. mention
BIH4 Salem Malikić      0  0  0  7  0  0  7 H. mention
BIH5 Harun Šiljak      0  3  2  7  0  0  12 H. mention
BIH6 Igor Uljarević      7  7  0  7  1  0  22 Silver Medal
Total:6 members1013 2 42 2  0  69 G:0, S:1, B:0

IMO08 Ranking: 50/97
BIH1 Salem Malikić      7  4  0  7  0  0  18 Bronze Medal
BIH2 Vedran Karahodžić      7  1  1  7  0  1  17 Bronze Medal
BIH3 Marko Jovović      1  1  0  0  0  0  2  
BIH4 Ana Krkljić      7  0  0  1  0  0  8 H. mention
BIH5 Emina Memić      1  1  0  1  0  0  3  
BIH6 Jelena Radović      5  5  1  7  2  0  20 Bronze Medal
Total:6 members2812 2 23 2  1  68 G:0, S:0, B:3

IMO09 Ranking: 61/104
BIH Adnan Ademović      7  3  0  0  3  0  13 H. mention
BIH Admir Beširević      7  3  0  0  0  0  10 H. mention
BIH Ratko Darda      7  1  0  2  0  0  10 H. mention
BIH Mina Ferizbegović      3  0  0  3  0  0  6  
BIH Jelena Radović      5  1  0  5  3  0  14 Bronze Medal
BIH Vlado Uljarević      4  0  0  6  0  0  10  
Total:6 members33 8  0 16 6  0  63 G:0, S:0, B:1

IMO10 Ranking: 49/96
BIH Adnan Ademović      6  0  0  7  0  0  13 H. mention
BIH Admir Beširević      7  0  0  7  1  0  15 Bronze Medal
BIH Ratko Darda      5  0  0  7  1  0  13 H. mention
BIH Mina Ferizbegović      6  0  0  7  1  0  14 H. mention
BIH Harun Hindija      0  1  0  7  0  0  8 H. mention
BIH Rijad Skrobo      5  7  0  5  0  0  17 Bronze Medal
Total:6 members29 8  0 40 3  0  80 G:0, S:0, B:2

IMO11 Ranking: 62/101
BIH1 Ratko Darda      7  2  0  4  5  0  18 Bronze Medal
BIH2 Mina Ferizbegović      7  0  1  1  1  0  10 H. mention
BIH3 Harun Hindija      7  0  0  1  7  0  15 H. mention
BIH4 Mina Ferizbegović      7  0  0  0  2  0  9 H. mention
BIH5 Esma Mujkić      0  0  0  0  0  0  0  
BIH6 Zlatan Tucaković      3  0  0  7  2  0  12 H. mention
Total:6 members31 2  1 1317 0  64 G:0, S:0, B:1

IMO12 Ranking: 45/100
BIH Ratko Darda      7  7  0  4  0  0  18 Bronze Medal
BIH Sead Delalić      7  0  0  3  0  0  10 H. mention
BIH Harun Hindija      7  7  0  6  2  0  22 Silver Medal
BIH Vladimir Ivković      7  1  0  7  0  0  15 Bronze Medal
BIH Hamza Merzić      6  0  0  3  0  0  9  
BIH Marko Rajković      7  0  0  1  2  0  10 H. mention
Total:6 members4115 0 24 4  0  84 G:0, S:1, B:2

IMO13 Ranking: 63/97
BIH1 Adnan Ibrić      4  2  0  7  2  0  15 Bronze Medal
BIH2 Marko Rajković      1  0  0  7  0  0  8 H. mention
BIH3 Dejan Gvozdenac      1  0  0  1  0  0  2  
BIH4 Milica Ðukić      1  2  0  7  0  0  10 H. mention
BIH5 Marko Palangetić      1  0  0  7  0  0  8 H. mention
BIH6 Haris Brkić      0  6  0  7  0  0  13 H. mention
Total:6 members 8 10 0 36 2  0  56 G:0, S:0, B:1

IMO14 Ranking: 51/101
BIH1 Milica Đukić      7  6  0  7  6  0  26 Silver Medal
BIH2 Lamija Kujan      7  0  0  7  0  0  14 H. mention
BIH3 Neira Kurtović      5  0  0  1  2  0  8  
BIH4 Rijad Muminović      2  0  0  7  1  0  10 H. mention
BIH5 Demir Papić      7  0  0  7  0  0  14 H. mention
BIH6 Adnan Kreho      7  0  0  7  0  0  14 H. mention
Total:6 members35 6  0 36 9  0  86 G:0, S:1, B:0


2005-2018 IMOmath.com | imomath"at"gmail.com | Math rendered by MathJax
Home | Olympiads | Book | Training | IMO Results | Forum | Links | About | Contact us