Participation of Macedonia at IMOMacedonia has participated 22 times at the IMO and its team members gained 0 gold, 5 silver and 42 bronze medals.

  To look for a particular contestant in the database, enter (a part of) his/her name.IMO93 Ranking: 48/73
MKD1 Vladimir Filkov      0  3  2  7  4  2  18 Bronze Medal
MKD2 Zeki Jusufoski      1  0  0  0  0  0  1  
MKD3 Aleksandar Blaževski      0  6  0  2  1  2  11 Bronze Medal
MKD4 Nasko Karamanov      0  2  0  0  3  7  12 Bronze Medal
Total:4 members 1 11 2  9  8 11 42 G:0, S:0, B:3

IMO94 Ranking: 50/69
MKD Aleksandar Blaževski      1  4  7  2  1  7  22 Bronze Medal
MKD Nasko Karamanov      0  7  1  3  5  0  16 H. mention
MKD Mirko Petruševski      3  4  5  3  0  1  16  
MKD Andrej Bogdanov      1  7  1  1  2  1  13 H. mention
Total:4 members 5 2214 9  8  9  67 G:0, S:0, B:1

IMO95 Ranking: 31/73
MKD1 Mirko Petruševski      1  0  1  2  0  0  4  
MKD2 Andrej Bogdanov      6  0  0  7  7  0  20 Bronze Medal
MKD3 Saško Ristov      4  0  1  1  4  0  10  
MKD4 Lasko Basnarkov      7  0  7  6  7  0  27 Bronze Medal
MKD5 Nasko Karamanov      7  7  7  6  0  5  32 Silver Medal
MKD6 Aleksandar Blaževski      7  0  4  6  7  0  24 Bronze Medal
Total:6 members32 7 202825 5  117 G:0, S:1, B:3

IMO96 Ranking: 48/75
MKD1 Žarko Aleksovski      2  0  2  0  0  0  4  
MKD2 Andrej Bogdanov      7  0  2  0  0  5  14 Bronze Medal
MKD3 Ilija Čavdarovski      0  0  1  0  0  1  2  
MKD4 Martin Dimkovski      2  0  1  1  1  0  5  
MKD5 Aleksandar Pečkov      0  1  1  1  1  1  5  
MKD6 Mirko Petruševski      4  1  2  7  0  0  14 Bronze Medal
Total:6 members15 2  9  9  2  7  44 G:0, S:0, B:2

IMO97 Ranking: 46/82
MKD1 Mirko Petruševski      2  7  0  3  7  1  20 Bronze Medal
MKD2 Žarko Aleksovski      0  0  7  2  7  0  16 Bronze Medal
MKD3 Biljana Tojtovska      0  0  0  0  1  0  1  
MKD4 Aleksandar Pečkov      4  7  0  4  6  0  21 Bronze Medal
MKD5 Martin Dimkovski      1  0  0  1  7  0  9 H. mention
MKD6 Miško Mitkovski      1  0  3  2  0  0  6  
Total:6 members 8 14101228 1  73 G:0, S:0, B:3

IMO98 Ranking: 40/76
MKD1 Aleksandar Pečkov      3  4  0  1  3  0  11  
MKD2 Dejan Pecevski      3  2  1  3  3  0  12  
MKD3 Miško Mitkovski      7  0  1  4  6  0  18 Bronze Medal
MKD4 Biljana Tojtovska      3  0  2  0  7  0  12 H. mention
MKD5 Svetlana Poznanović      1  0  1  1  4  0  7  
MKD6 Hristina Fidanoska      2  0  1  6  0  0  9  
Total:6 members19 6  6 1523 0  69 G:0, S:0, B:1

IMO99 Ranking: 36/81
MKD1 Miško Mitkovski      1  2  0  7  2  0  12 Bronze Medal
MKD2 Biljana Tojtovska      6  2  0  2  3  1  14 Bronze Medal
MKD3 Simona Samardžiska      6  1  4  4  0  0  15 Bronze Medal
MKD4 Vladimir Jakimov      4  1  2  3  3  0  13 Bronze Medal
MKD5 Ilir Snopče      7  1  0  4  0  1  13 Bronze Medal
MKD6 Todor Ristov      1  1  0  1  1  0  4  
Total:6 members25 8  6 21 9  2  71 G:0, S:0, B:5

IMO00 Ranking: 43/82
MKD1 Svetlana Poznanović      7  1  0  7  0  7  22 Silver Medal
MKD2 Todor Ristov      7  1  1  3  0  0  12 Bronze Medal
MKD3 Ilija Jovčevski      7  4  0  2  0  0  13 Bronze Medal
MKD4 Vesna Stojanoska      3  2  0  1  1  0  7  
MKD5 Šijče Pečkova      2  1  0  0  0  0  3  
MKD6 Kire Trivodaliev      3  1  0  2  0  0  6  
Total:6 members2910 1 15 1  7  63 G:0, S:1, B:2

IMO01 Ranking: 43/83
MKD1 Zoran Dimov      2  0  0  7  2  0  11 Bronze Medal
MKD2 Risto Gligorov      3  0  1  5  1  0  10  
MKD3 Ilija Jovčeski      0  2  1  1  0  0  4  
MKD4 Todor Ristov      7  0  1  1  2  6  17 Bronze Medal
MKD5 Stojan Trajanovski      3  1  0  1  2  0  7  
MKD6 Kire Trivodaliev      6  0  1  1  2  0  10  
Total:6 members21 3  4 16 9  6  59 G:0, S:0, B:2

IMO02 Ranking: 43/84
MKD1 Ilija Jovčevski      7  6  1  7  5  0  26 Silver Medal
MKD2 Irina Panovska      0  0  0  7  1  0  8 H. mention
MKD3 Bojan Pragonski      0  1  0  5  1  0  7  
MKD4 Vesna Stojanoska      5  1  0  7  7  0  20 Bronze Medal
MKD5 Stojan Trajanovski      0  0  0  2  3  0  5  
MKD6 Dragan Zahariev      1  0  0  5  1  0  7  
Total:6 members13 8  1 3318 0  73 G:0, S:1, B:1

IMO03 Ranking: 47/82
MKD1 Zoran Dimov      2  0  0  7  0  0  9 H. mention
MKD2 Snežana Domazetovska      0  1  0  3  0  0  4  
MKD3 Ilinka Ivanoska      0  0  0  7  0  0  7 H. mention
MKD4 Ilija Jovčeski      2  2  0  7  2  1  14 Bronze Medal
MKD5 Angel Stanoev      0  0  0  7  0  0  7 H. mention
MKD6 Stojan Trajanovski      2  3  0  7  1  0  13 Bronze Medal
Total:6 members 6  6  0 38 3  1  54 G:0, S:0, B:2

IMO04 Ranking: 48/85
MKD1 Zoran Dimov      6  2  1  2  0  0  11  
MKD2 Ilinka Ivanoska      7  1  0  2  3  0  13 H. mention
MKD3 Vesna Kirandžiska      7  1  1  1  2  0  12 H. mention
MKD4 Riste Stojanov      7  1  0  5  2  1  16 Bronze Medal
MKD5 Snežana Domazetovska      7  1  1  0  2  0  11 H. mention
MKD6 Darko Velkoski      7  0  0  1  0  0  8 H. mention
Total:6 members41 6  3 11 9  1  71 G:0, S:0, B:1

IMO05 Ranking: 54/91
MKD1 Angel Stanoev      7  1  0  1  7  0  16 Bronze Medal
MKD2 Alen Stojanov      2  1  0  1  0  0  4  
MKD3 Viktor Simjanoski      5  0  0  2  2  0  9  
MKD4 Ilinka Ivanoska      7  1  0  1  7  0  16 Bronze Medal
MKD5 Aleksandar Ilioski      0  0  0  1  0  0  1  
MKD6 Slobodan Filipovski      2  0  0  2  0  0  4  
Total:6 members23 3  0  8 16 0  50 G:0, S:0, B:2

IMO06 Ranking: 62/90
MKD1 Bodan Arsovski      7  1  0  2  0  0  10 H. mention
MKD2 Maja Taseska      7  1  0  6  0  0  14 H. mention
MKD3 Viktor Simjanoski      7  1  0  7  0  0  15 Bronze Medal
MKD4 Aleksandar Ilioski      7  0  0  2  0  0  9 H. mention
MKD5 Visar Zejnulahu      2  0  0  3  0  0  5  
MKD6 Andrej Risteski      1  0  0  3  0  0  4  
Total:6 members31 3  0 23 0  0  57 G:0, S:0, B:1

IMO07 Ranking: 55/94
MKD1 Viktor Simjanoski      3  3  0  7  2  0  15 Bronze Medal
MKD2 Bodan Arsovski      3  7  0  7  1  0  18 Bronze Medal
MKD3 Andrej Risteski      7  0  0  6  0  0  13 H. mention
MKD4 Matej Dobrevski      0  0  0  6  0  0  6  
MKD5 Vlatko Dimitrov      0  1  1  0  0  0  2  
MKD6 Aleksandar Ilioski      0  6  0  7  1  0  14 Bronze Medal
Total:6 members1317 1 33 4  0  68 G:0, S:0, B:3

IMO08 Ranking: 59/97
MKD1 Bodan Arsovski      7  1  0  6  7  0  21 Bronze Medal
MKD2 Stefan Lozanovski      5  1  0  1  0  0  7  
MKD3 Predrag Gruevski      1  0  0  1  2  0  4  
MKD4 Bojan Joveski      7  4  0  4  0  0  15 Bronze Medal
MKD5 Filip Talimdzioski      0  1  0  4  1  0  6  
MKD6 Dimitar Trenevski      5  2  0  1  0  0  8  
Total:6 members25 9  0 1710 0  61 G:0, S:0, B:2

IMO09 Ranking: 36/104
MKD Bodan Arsovski      7  7  7  2  7  0  30 Silver Medal
MKD Predrag Gruevski      7  1  0  4  2  0  14 Bronze Medal
MKD Bojan Joveski      6  7  0  3  0  0  16 Bronze Medal
MKD Stefan Lozanovski      1  5  0  0  0  0  6  
MKD Stefan Stojchevski      6  2  0  7  0  0  15 Bronze Medal
MKD Filip Talimdzioski      7  3  0  0  0  0  10 H. mention
Total:6 members3425 7 16 9  0  91 G:0, S:1, B:3

IMO10 Ranking: 58/96
MKD Bodan Arsovski      7  7  4  7  0  0  25 Silver Medal
MKD Predrag Gruevski      6  3  0  4  0  0  13  
MKD Aleksandar Momirovski      0  0  0  7  0  0  7 H. mention
MKD Stefan Stojchevski      4  2  0  7  1  0  14 H. mention
MKD Filip Talimdzioski      0  0  0  2  0  0  2  
MKD Joveski Zlatko      5  2  0  0  1  0  8  
Total:6 members2214 4 27 2  0  69 G:0, S:1, B:0

IMO11 Ranking: 79/101
MKD1 Predrag Gruevski      7  0  1  6  2  0  16 Bronze Medal
MKD2 Filip Stankovski      2  0  3  1  2  0  8  
MKD3 Stefan Stojchevski      3  0  0  1  0  1  5  
MKD4 Binjamin Tekeshanoski      2  0  0  0  0  0  2  
MKD5 Angela Josifovska      2  0  0  0  0  1  3  
MKD6 Vasil Kuzevski      2  0  0  1  1  0  4  
Total:6 members18 0  4  9  5  2  38 G:0, S:0, B:1

IMO12 Ranking: 63/100
MKD Rosica Dejanovska      3  0  0  1  0  0  4  
MKD Vasil Kuzevski      7  1  0  3  2  0  13 H. mention
MKD Aleksandar Momirovski      7  0  0  1  0  0  8 H. mention
MKD Filip Stankovski      7  7  0  2  0  0  16 Bronze Medal
MKD Stefan Stojchevski      7  7  0  2  0  0  16 Bronze Medal
MKD Marija Tepgjozova      1  0  0  1  0  0  2  
Total:6 members3215 0 10 2  0  59 G:0, S:0, B:2

IMO13 Ranking: 74/97
MKD1 Bojan Serafimov      1  7  0  6  2  0  16 Bronze Medal
MKD2 Vasil Kuzevski      0  2  0  2  0  0  4  
MKD3 Jovan Tasev      1  0  0  7  0  0  8 H. mention
MKD4 Martin Josifoski      0  0  0  0  0  0  0  
MKD5 Antonij Mijoski      1  1  0  3  0  0  5  
MKD6 Nikola Grunchevski      0  1  0  0  0  0  1  
Total:6 members 3 11 0 18 2  0  34 G:0, S:0, B:1

IMO14 Ranking: 67/101
MKD1 Bojan Serafimov      7  5  0  7  2  0  21 Bronze Medal
MKD2 Jovan Tasev      1  0  0  7  0  0  8 H. mention
MKD3 Teodora Bujaroska      0  0  0  1  0  0  1  
MKD4 Stefan Nikoloski      7  0  0  4  2  0  13 H. mention
MKD5 Andrej Ilievski      3  0  0  3  0  0  6  
MKD6 Bozidar Stevanoski      6  0  0  7  0  0  13 H. mention
Total:6 members24 5  0 29 4  0  62 G:0, S:0, B:1


2005-2018 IMOmath.com | imomath"at"gmail.com | Math rendered by MathJax
Home | Olympiads | Book | Training | IMO Results | Forum | Links | About | Contact us